Provozní doba

Kontaktní informace

Slender stoly Běžecký a veslovací trenažér, Rolletic Masáž Kosmetika Studio Slender plus Studio Slender plus Vacu-Shape Crossový trenažér, vibrační plošina

STop OBezitě

V současnosti se neotevírá žádný nový kurz.

Společnost STOB vznikla v České republice v roce 1991 a sdružuje 300 psychologů, lékařů, nutričních terapeutů, cvičitelek a dalších odborníků, jejichž cílem je pomáhat obézním zvládat nadbytečné kilogramy. Aktivity společnosti STOB jsou založeny na metodě kognitivně – behaviorální psychoterapie, která byla úspěšně ověřena na mnoha tisících klientů a je i ve světě uznávána za jednu z nejefektivnějších metod terapie obezity.

Oproti jiným metodám hubnutí se nezamýšlí pouze nad tím, co máte jíst, ale také jak docílit toho, abyste splnili svá předsevzetí a nacvičili si svoji vůli. Naučí Vás, jak řešit stresy jinak než jídlem, jak ovládat nevhodné myšlenky a emoce, které často dělí Váš život na etapu hubnutí a etapu sbírání sil na další hubnutí, kdy se v jídle vůbec nekontrolujete a kila jdou nahoru.

Tato metoda Vás nebude ochuzovat o požitek z jídla, ale měla by postupně pozměnit Vaše stravovací a pohybové návyky. Tato změna by Vás měla přivést nejen k trvalým váhovým úbytkům, ale i ke zvýšení kvality života.

Chcete i vy získat psychickou i tělesnou kondici a ztratit nadbytečné kilogramy?

Kurzy snižování nadváhy

STOB

Individuální přístup, malé skupinky, zábavné sporty, doprovodné programy.

Lektor: Hana Dokládalová
– zabývám se zdravou výživou , pohybem a problematikou nadváhy. Zajímá mně to i osobně, protože mám dědičné dispozice ke kilogramům navíc. Kontroluji tedy sama sebe celý život a mou radostí je pomáhat i ostatním.

Kontakt: Plumlovská 88, 796 04 Prostějov
tel: 776 716 141, www.slenderplus.cz
e-mail: h.dokladalova@seznam.cz

1. Základní kurz - základní kurz snižování nadváhy, který využívá metodiku kognitivně – behaviorální psychoterapie. Jednotlivé lekce se skládají z teoretické části, ve které jsou klienti seznámeni se zásadami zdravé výživy, se správným složením stravy, s jídelním a pitným režimem a kognitivně – behaviorálního tréninku nově osvojených poznatků a zvyklostí. Druhá část je věnována fyzické aktivitě, jedná se o aerobní cvičení uzpůsobené potřebám klientů s nadváhou.

2. Kurzy snižování hmotnosti pro muže - metodika je v podstatě stejná, jako u kurzů pro ženy. Účastníci mají v kurzu možnost pracovat na změně svého životního stylu, která povede k trvalé redukci váhy. Mohou příjemně strávit čas ve společnosti mužů majících stejný cíl.

3. Intenzivní pokračovací kurz – je určen absolventkám a absolventům základních kurzů STOB, kteří se chtějí dále scházet a podporovat ve svém snažení, být pod odborným vedením a dozvědět se nové poznatky, které pomohou v trvalém udržování optimální váhy.

4. Rodinné kurzy snižování nadváhy – metodika kurzů pro děti od 8 do 14 let je podávána hravou a zábavnou formou. Je však nezbytné, aby na kurzy děti doprovázel někdo dospělý (rodič, prarodič) a společně s dítětem se terapie zúčastnil. Bez spolupráce dospělého by terapie nebyla tak účinná. Dospělý, který má též problémy s nadváhou, může redukovat hmotnost společně s dítětem. Velkým pozitivem kurzů je i upevňování rodinných vztahů.

5. Individuální kurzy – jsou určeny pro ty z vás, kteří se nechtějí zúčastňovat z jakýchkoliv důvodů hromadných kurzů a preferují individuální přístup.

6. Dálkové kurzy – kontakt probíhá prostřednictvím korespondence nebo e–mailu s terapeutem. Je určen pro obézní, kteří nemají možnost navštěvovat kurzy snižování nadváhy s osobní účastí.

Základní informace ke kurzům snižování nadváhy STOB ve formátu PDF, viz informace výše.
Kurzy snižování nadváhy (PDF, 360 kB)

Odkaz na internetové stránky STOB